Të gjitha nga

AS Term

Mobile: 045 800 040

AS Term SH.P.K. është kompani e formuar në vitin 2013 me seli në Prishtinë me shtrirje të aktivitetit në tërë territorin e Kosoves. Kompania AS Term ofron gamë të gjerë të produkteve cilësore nga fusha e ngrohjes qëndrore, ujësjellësit, kanalizimit, ventilimit dhe klimatizimit. Laramania e produkteve me çmime të volitshme duke mos e neglizhuar asnjëherë kualitetin si dhe bashkëpunimi me kompani lidere rajonale dhe botërore na jep mundësinë për diferencim në tregun e brendshëm. Nga viti 2018 AS Term hap filialet e saj në qytetin e Prizrenit dhe Pejës për të qenë sa më afër klientit.

Produktet tona

KAN Therm

#ASterm ju ofron gamen e…

nga AS Term