Kontakto

Telefon +38345900053

Mobile +38345900052

Adresa Vicianum, Veranda C2.7, Lokali Nr. 3 Prishtinë 10000, Kosovë