Betonkontakt

Betonkontakt

Pristina, Municipality of Pristina, Kosovo

 

Shpërndaje

Print

Përshkrimi

Betonkontakt mund të përdoret si urë lidhës dhe si bazë (Grund). Përmirëson ngjitjen mekanike të llaqit sidomos në sipërfaqe të betonit dhe siguron fortësin të njëtrajtshme.
Përgatitja: Relux – Betonkontakt mund të përdoret në të gjitha shtresat e fort të pastra dhe terura Sipërfaqja që duhet lyer me Relux Betonkontakt duhet të jetë pa pluhur, pa mbeturina dhe pa materie tjera që mund të pengojë ngjitjen. Në rast të përdorimit si urë lidhëse Betonkontaki mund të hollohet me ujë më se shumti 30 % varësisht nga siperfaqja që duhet lyer dhe të përzihet mirë. Në rast të përdorimit si bazë (Grund) mund të hollohet në përpjestim max 50 % me ujë varësisht prej sipërfaqes dhe të përzihet mirë. Të ruhet në vend të thatë dhe të ruhet nga ngrirja. Shpenzimi: varësisht nga qëllimi I përdorimit dhe aftësia thithëse e sipërfaqes. Respektoni fletën e të dhënave teknike. Përmbajtja VOC: Vlera limit e BE-së për produktin (Kat. A/g: 50 g/l (2007); 30 g/l (2010)). Ky produkt përmban maksimumi 5 g/l.
Katalogu Evropian i Mbetjeve (KEM 2002): 080112.

Harta

RELUX

Gjatë vitive të 90-ta kemi filluar të punojmë në Gjermani në firmen Malergäscheft Hans Huber Freilassing, në fillim si ndihmës… Më shumë

Të ngajshme

Starfix

Starfix Bojë muri me dispersion për ambiente të brendshme pa…

TrendPlus

TrendPlus Bojë muri me dispersion e kualitetit të lartë për…