Starfix

Starfix

Vicianum, Veranda C2.7, Nr. 3 (1.14 mi) Pristina 38000

 

Shpërndaje

Print

Përshkrimi

Starfix Bojë muri me dispersion për ambiente të brendshme pa lëndë tretëse dhe plastifikuese, me mbulushmeri te lart. E bardhë natyrale ose me ngjyra, mat pa shkëlqim.
Rezistuese ndaj gërryerjes dhe lagështira: sipas standardit,DIN En13300.
Përdorimi: I përshtatshëm për ndërtesa publike, Shkolla, Qerdhe, Spitale, ndërtime të reja dhe punime rikonstruktuese.
Përgatitja e sipërfaqes: Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e pastër, e thatë, pa yndyrë, dyllë, silikon dhe pluhur.
Baza: Forcojini sipërfaqet e shkërmoqura dhe sipërfaqet ranore me RELUX Tiefgrund ELF.
Shtresa e par 10% Ujë I Paster, Shtresa e dytë 5%: Ujë i Paster. Të gjitha të dhënat e sakta sipas lyerjes. Respektoni fletën e të dhënave teknike dhe fletën e të dhënave të sigurisë.
Përmbajtja VOC: Vlera limit e BE-së për produktin (Kat A/a:75g/l (2007); 30g/l (2010)).
Ky produkt përmban maksimumi 5g/l. Katalogu Evropian i Mbetjeve (KEM 2002): 080111.

Harta

RELUX

Gjatë vitive të 90-ta kemi filluar të punojmë në Gjermani në firmen Malergäscheft Hans Huber Freilassing, në fillim si ndihmës… Më shumë